Ekstrajobb

Hvordan tjene ekstra penger på nett?

Hva er en CV? Hva skal en CV inneholde?

I en serie artikler har vi lagt ut tips om hvordan du kan skaffe en ekstrajobb og nå er turen kommet til tips om CV (Curriculum Vitae). Nederst på siden finner du artikler med tips om jobbsøknad, jobbintervju og jobbleting. Her finner du en meget god mulighet til ekstrajobb på nett

Hva er en CV?
En CV er en kort oppsummering av hvem du er, samt hva du har gjort. Videre skal en CV være et oversiktlig, kronologisk dokument som ikke bør være for langt. Dette er et tillegg til selve jobbsøknaden, eventuelt noe du tar med på intervjuet. Legg merke til at også når du søker en deltidsjobb skal du sende CV med søknaden så lenge annet ikke er presisert i stillingsannonsen. 


Det er en fordel å ha en ferdig CV liggende, men som ved selve jobbsøknaden kan det være en god ide å tilpasse denne til stillingen du søker på. Alle opplysninger er ikke like relevante for enhver stilling og det er derfor viktig å fremheve de opplysningene som er relevante for stillingen du søker. Her finner du et eksempel på en CV

Innholdet
En CV bør først inneholde personlige opplysninger og all kontaktinfo. Videre begynner du med utdanningen. Den nyeste utdanningen skal komme først og så jobber du deg bakover i tid. Ta med all utdanning fra og med videregående. Navn på utdanningen, lærested, samt tidspunkt bør tas med i en punktvis oversikt.

Neste punkt er praksis og arbeidserfaring. Begynn også her med ditt siste arbeidsforhold. Ta med arbeidsgiver, stillingstittel, samt ansettelsesperioden. Ta gjerne med spesielle prosjekt du har deltatt i. Dersom du har hatt deltidsjobb tidligere kan dette gjerne utdypes litt, men ikke overdriv. Relevante kurs og sertifikater skal også tas med.

Språkkunnskaper vil være relevante for de fleste stillinger og bør således tas med. Det samme gjelder kunnskaper og kompetanse innen IT. Videre er gode referanser ofte svært verdifulle for deg som søker deltidsjobb. Vanligvis blir slike referanser kontaktet etter et eventuelt intervju. Du kan derfor velge om disse skal oppgis på en eventuell CV, men dersom du ikke gjør dette bør du ta med at referanser oppgis ved behov. 

Dersom du har hatt tillitsverv bør disse som en hovedregel tas med. Tillitsverv fra skole, idrett, politikk med mer viser engasjement og vilje til ansvar, noe de fleste arbeidsgivere verdsetter. Verv som er relevante til den deltidsjobben du søker på bør tas med, selv om vervet i seg selv ikke var det mest krevende. Det er også vanlig å ta med fritidsinteresser og hobbyer som kan være relevante, Det samme gjelder nøkkelord som beskriver dine egenskaper og kvalifikasjoner.

Bruk fornuft
En potensiell arbeidsgiver ønsker ikke å lese en fortelling om livet ditt og det er derfor viktig å gi mest mulig relevante opplysninger. En CV skal på en kort og konsis måte gi et best mulig inntrykk om hvem du er og hva du kan tilby. La oss si at du søker deltidsjobb som kassemedarbeider på en bensinstasjon. Dersom biler er din store lidenskap vil dette være en relevant opplysning som vil kunne øke dine muligheter til å bli kalt inn til intervju. Er hobbyen din surfing eller håndarbeid vil dette derimot ikke være relevant.    
 
•    Her finner du tips om jobbleting
•    Her finner du tips om jobbintervju
•    Her finner du tips om nettsalg
•    Her finner du tips om YouTube
•    Her finner du tips om jobbsøknad
•    Her finner du tips om ekstrajobber
•    Her finner du tips om det å selge egne bilder