Ekstrajobb

Hvordan tjene ekstra penger på nett?

En av de mest spennende mulighetene til å tjene penger på nett er å selge på eBay og da tenker vi først og fremst på en ekstrajobb hvor du selger varer som andre har produsert. Potensialet er stort og der er absolutt mulig på lykkes, til tross for den tøffe konkurransen du vil møte. 

Mulighetene er gode

Alle kan selge på eBay og de aller merkeligste ting blir solgt. Hver eneste time utføres det tusenvis av salg og det betyr et godt utgangspunkt for deg som ønsker å tjene penger på nettsalg. Noen av årsaken til eBay sin store popularitet er det faktum at det svært enkelt. Både innmelding, betaling, samt det å legge ut varer for slag er noe du raskt lærer deg og du behøver med andre ord ikke spesielle kunnskaper om data, programmering og lignende. Det betyr imidlertid ikke at det er enkelt å tjene penger på eBay, spesielt ikke dersom du ønsker å tjene mye penger på nettsalg. Din evne til å velge de riktige varene, samt hvordan disse presenteres vil i stor grad bestemme hvorvidt du lykkes.


Om å selge på eBay
For å kunne selge på eBay kan du registrere deg for en gratis konto. Vi anbefaler så at du leser vilkår, tips og informasjon før du begynner med nettsalg. Videre bør du vurdere å selge noen av dine private ting før du for alvor forsøker å tjene penger. Gjennom å selge ting du ikke lenger har bruk for, vil du lære hvordan eBay fungerer, noe som selvfølgelig er en forutsetning for å kunne benytte denne muligheten å skaffe en ekstra inntekt, eventuelt en fulltidsjobb. 

Valg av varer
Dersom du satser på en ekstrajobb som dette vil det å velge riktige varer langt være en avgjørende faktor for din eventuelle suksess. Konkurransen er stor og millioner av produkter selges på dette nettstedet. Det betyr imidlertid ikke bare stor konkurranse, det betyr også at potensialet er enormt. Når det gjelder valg av varer finnes det flere strategier og det er flere faktorer som spiller inn. Vi nevner her noen av disse, men dette er et omfattende emne og dersom du ønsker å tjene penger på eBay bør du bruke litt tid på å lete etter mer informasjon.

•    Hvordan skaffe en ekstrajobb?
•    Hvordan tjene penger på oversetting?
•    Hvordan tjene penger hjemmefra?
•    Hvordan skaffe en ekstra inntekt?

En mulighet er å selge populære varer og det å finne ut hva som er mest populært kan du blant annet gjøre ved hjelp av søkefunksjonene på eBay. De som lykkes med å selge denne typen produkter vil kunne tjene svært gode penger, men her er naturligvis konkurransen en stor utfordring. Det er nemlig drøssevis av personer som selger disse produktene og du må på en eller annen måte hevde deg i konkurransen. Fordelen er den store omsetningen, samt det at kundene vil lete etter dette produktet. Du behøver med andre ord ikke å markedsføre produktet i særlig grad. For å kunne lykkes er det deg selv som selger du må fremheve, slik at kunden velger å kjøpe av deg, noe du kan gjøre gjennom å skaffe et godt rykte, gjennom pris, med mer.     

Den andre muligheten vi nevner er å selge såkalte nisjeprodukter. Det vil si at du velger produkter for spesielt interesserte. Konkurransen vil her være betraktelig mindre, noe som naturligvis øker muligheten til å tjene litt penger. Her er det ikke først og fremst selgeren som bør markedsføres. Dette vil være produkter som mange potensielle kjøpere ikke er klar over. Muligheten til å lykkes vil derfor i stor grad avhenge av at du gjør produktet kjent.

Anskaffelse av varer
For å kunne selge på eBay behøver du varer og det er dessverre ofte denne utfordringen som får mange til å gi opp drømmen om å tjene penger på nettsalg. Ved første øyekast kan nemlig anskaffelse av varer både virke kostbart og tidkrevende, men det er langt i fra realiteten. Ved å benytte dropp shipping er det mulig å selge varer uten ekstra arbeid og uten kostnader og på mange måter er det droppshipping som gjør det å selge på eBay til en god mulighet for alle som ønsker en nettbasert ekstrajobb.

Droppshipping betyr at du inngår en avtale med en eller flere leverandører. Du velger så varer fra deres sortiment som du selger, i dette tilfellet på eBay. Når du har foretatt et salg sender du salgsdetaljene til leverandøren som pakker og sender denne til kunden. Det betyr med andre ord at du kan konsentrere deg om å selge mest mulig, noe som øker muligheten til å tjene penger. Varelager, pakking, frakt, logistikk og andre krevende arbeidsoppgaver kan du ganske enkelt glemme. Legg merke til at du vanligvis må betale litt for denne muligheten til å tjene penger på nettsalg. Det kan være i form av en fast avgift, eller i form av mindre kommisjon. Det vil si at du tjene noe mindre per vare du selger, sammenlignet med å selge fra eget varelager. 


Øk mulighetene dine
Det å fremstå som en seriøs selger vil være en viktig faktor og sammen med hvordan du presenterer produktene du selger, vil det være avgjørende for muligheten til å tjene penger gjennom å selge på eBay. Husk at dette er online salg og markedsføring. Potensielle kunder vil verken kunne treffe deg eller se det fysiske produktet. Presentasjon er derfor noe du bør bruke tid på. Det samme gjelder i forhold til det å skaffe et godt rykte som en seriøs forhandler av kvalitetsprodukter

Presenter varene på best mulig måte

Produktene du skal selge bør føres opp med en god og informativ tittel. Det er denne som skal fange kundenes interesse og en dårlig tittel vil nærmest gjøre det umulig å lykkes. Sammen med tittel bør du benytte et godt bilde av produktet. Det er nemlig slik at de fleste kunder overser oppføringer uten bilde. Videre bør selve teksten være informativ og oppgi nødvendige fakta. Trekk frem fordelene med produktet, men ikke overdriv. Bilde bør du benytte også her og da gjerne bilder som viser produktet fra forskjellige sider/vinkler. Husk at din mulighet til å tjene penger på eBay i stor grad avhenger av denne presentasjonen. Brukt nødvendig tid og sjekk gjerne hvordan lignende produkter presenteres.

Hvordan oppfattes du som selger?
Når det gjelder deg selv som selger, er det svært viktig hvordan du fremstår. For å kunne lykkes må du fremstå som høflig og imøtekommende. Vær behjelpelig med alle typer forespørsler. Det er også viktig å fremstå som pålitelig og ærlig. Nettsalg betyr som nevnt at kunden ikke får se noe annet en et bilde av produktet og tillit til selgeren er derfor meget viktig. Ærlige beskrivelser av produktene, priser og betingelser er med andre ord viktig dersom du skal lykkes med å selge på eBay.

Kom i gang
Det er som nevnt enkelt å selge på eBay. Utfordringen er å tjene gode penger på denne formen for nettsalg. Denne artikkelen er bare ment som en grunnleggende innføring i mulighetene og utfordringene. Erfaring, arbeid og trening må til før du kan lykkes. Da er til gjengjeld potensialet enormt og du kan virkelig tjene penger, svært mye penger. Det som begynner som en ekstrajobb kan med andre ord ende opp som noe langt mer.    
 
•    Her finner du tips om dropp shipping
•    Her finner du tips om det å lykkes på eBay
•    Denne guiden har hjulpet mange til suksess
•    Her finner du informasjon fra eBay


Her finner du våre tips om nettkasino

Du kan tjene penger ved hjelp av eBay