Ekstrajobb

Hvordan tjene ekstra penger på nett?

Det er mye som kan påvirke hvor vellykket et jobbintervju blir og derfor er gode forberedelser viktig. Nedenfor finner du noen tips om hva som er viktig dersom du skal lykkes med å sikre deg en deltidsjobb, men legg merke til at det naturlig nok er store forskjeller knyttet til hvilken type stilling du søker på. 

Jobben skal sikres
Dersom du blir innkalt til intervju har du tatt et langt steg mot å få deltidsjobb. Arbeidsgiver anser deg som kvalifisert og aktuell til stillingen og nå skal du rett og slett selge deg selv. Førsteinntrykket er viktig og du bør derfor tenke gjennom valg av klær. Hvilke stilling du søker er da avgjørende for hvordan du bør kle deg. For en deltidsjobb på bondegård eller barnehage stiller du ikke opp i dress. På samme måte stiller du ikke opp i joggesko og slitte klær dersom du er ute etter deltidsjobb i en kontoradministrasjon.


Forbered deg godt
Før selve intervjuet bør du forberede deg. Du bør blant annet ha kjennskap til bedriften og du bør lese gjennom stillingsannonsen, samt søknaden (med CV) som du har sendt inn. Hvilke stilling du søker er avgjørende for hvor mye du bør forberede deg. Generelt vil en deltidsjobb kunne bety at det stilles mindre krav til forberedelser enn en fulltidsjobb, men det vil variere ut ifra hvilken type arbeid det er snakk om. 

•    Her finner du muligheter til å tjene penger online
•    Her finner du tips om nettbaserte ekstrajobber
•    Her finner du tips om skrivejobber

Hvorfor bør arbeidsgiver velge deg? Hvorfor ønsker du en deltidsjobb? Hvilke av dine egenskaper bør du trekke frem? Hvordan kan du på en positiv måte skille deg ut fra andre kandidater? Hva er dine sterke sider? Hva kan du bidra med? Ved å tenke nøye gjennom disse spørsmålene vil du være godt på vei mot et vellykket intervju og således mot en ny deltidsjobb.

Her er noen tips som forhåpentligvis kan hjelpe deg å sikre en ny deltidsjobb

Fokuser på å selge deg selv som person, vel å merke uten å overdrive. Du er allerede funnet kvalifisert til jobben, nå skal du overbevise arbeidsgiver om at du er rett person. Å lese gjennom søknaden du sendte er en god og viktig forberedelse. Arbeidsgiver vil ønske at du utdyper denne under et intervju. Spesielt dersom du har søkt mange stillinger er det viktig å huske hva du har skrevet og ikke minst hvilke egenskaper du har fremhevet i den aktuelle søknaden.    
 
Forsøk gjerne å ta litt initiativ under selve intervjuet, men vær samtidig ydmyk. Fokuser da på hvordan du kan bidra og hvorfor du er rett man for en deltidsjobb i dette firmaet. Gjør dette på en naturlig måte uten å skryte. Vær ikke redd for å stille spørsmål om bedriften eller hva en deltidsjobb der innebærer. Det er bare naturlig og positivt å vise interesse for din potensielle arbeidsplass. Men, ikke spør om selvfølgeligheter eller ting som det har vært opplyst om i stillingsannonse. Da fremstår du som uforberedt.


Hva er dårligste egenskapene dine? Et spørsmål av denne typen får du nesten garantert under et jobbintervju og svaret ditt kan langt på vei avgjøre om du får jobben. Hvordan du svarer er også viktig og her gjelder det å fremstå som årlig og troverdig.  Alle har dårlige egenskaper, men ikke overdriv. Et intervju er ikke stedet for bekjennelse av synder. 


Når du skal forberede deg kan du gjerne ta utgangspunkt i at du vil få spørsmål innen fire forskjellige kategorier. Du vil få spørsmål om utdannelsen din, om erfaringen din og du vil få personlige spørsmål. Videre vil du få spørsmål knyttet til arbeidet du søker. Det kan for eksempel være om hvorfor du har søkt om denne deltidsjobben og om hvorfor nettopp du bør ansettes.


•    Hvordan skaffe en deltidsjobb?
•    Hvordan skrive en jobbsøknad?
•    Hvordan skrive en CV?
•    Flere tips om jobbintervju

Hva er viktig i forhod til et jobbintervju?