Ekstrajobb

Hvordan tjene ekstra penger på nett?

Dersom du satser på en nettbasert ekstrajobb er det sjeldent du behøver å skrive en jobbsøknad og det samme gjelder dersom du skaffer en deltidsjobb gjennom familie eller bekjente. For svært mange er imidlertid jobbsøknaden avgjørende for muligheten til å skaffe og i denne artikkelen finner du tips om hva som er viktig når du skal skrive jobbsøknad. Du finner også tips om CV.

•    Hvordan tjene penger som spilltester?
•    Hvordan skaffe en ekstrajobb som oversetter?


Skaff arbeidsgivers oppmerksomhet
Du bør først og fremst bruke litt tid og sørge for at en jobbsøknad blir best mulig også når du søker en deltidsjobb. Førsteinntrykket er viktig og husk at målet med søknaden er å få arbeidsgivers oppmerksomhet, noe som er hovedformålet med søknaden. Å selge seg selv godt nok til å få jobben gjør du ført og fremst under intervjuet. En jobbsøknad skal enkelt og greit skaffe deg et intervju med den potensielle arbeidsgiveren. 

Om selve jobbsøknaden
En jobbsøknad bør vise at du har lest stillingsinstruksen nøye og den bør være individuell. Ikke benytt en ferdig mal, preg av masseproduksjon imponerer ingen. Selv om du “bare” søker en deltidsjobb, bør søknadsprosessen tas like alvorlig som ved en fulltids stilling.

En jobbsøknad bør holde en formell tone og skrives som om den er til en ukjent person. Dette gjelder også selv om du skulle kjenne arbeidsgiver, eller om du har hatt kontakt med denne i løpet av søknadsprosessen. Skriv gjerne, viser til hyggelig samtale eller noe lignende, men ikke vær for personlig.  Øverst til venstre skriver du hvem søknaden er fra, ta med all nødvendig kontaktinfo. Like under skriver du arbeidsgivers navn, adresse og kontaktperson. Vær nøye med rettskriving her! Jakten på deltidsjobb bør ikke begynne med at man staver arbeidsgivers navn feil.

Innholdet
Begynn gjerne med noen ord om hvordan du fikk vite om jobben og nevn at du med dette ønsker å søke på den aktuelle stillingen. Videre bør du skrive hva som er din motivasjon for å søke nettopp denne stillingen. Dette er et viktig punkt for å kunne lykkes med å få en deltidsjobb. Alle arbeidsgivere ønsker motiverte ansatte. Presiser så hva du kan bidra med og forsøk å være kort og konsis, det er ikke en skolestil du skriver. Det er forøøvrig på dette punktet din søknad bør skille seg ut fra mengden. 

Presiser gjerne hvorfor du ønsker deltidsjobb. En arbeidsgiver vil vanligvis være skeptisk til å ansette personer som ikke er motivert for å bli i stillingen over tid. Dersom du er interessert i en karriere innen denne bransjen og /eller dette firmaet bør du også ta med dette i søknaden. Personer som søker deltidsjobb for å lære bransjen, samt for å få en fot innenfor vil ofte vanligvis stille langt fremme i køen. Vær imidlertid alltid ærlig og oppriktig i en søknad. Dersom du kun ønsker en deltidsjobb for å tjene penger, så skriv det.     
 
Relevante erfaringer og personlige egenskaper bør kan kort nevnes i søknaden. Fokuser på hvordan du kan dra nytte av disse i stillingen du søker på. Søknaden bør også inneholde opplysninger om når du kan starte i en deltidsjobb, hvor mye du kan jobbe, samt hvor fleksibel du er med tanke på arbeidstid. Det siste er ofte spesielt viktig når du søker deltidsjobb. Avslutt med en god og gjennomtenkt setning som gir arbeidsgiver et godt sisteinntrykk av deg og ta gjerne med din motivasjon for stillingen. Husk ellers at det du skriver i en søknad er ting du bør kunne utdype dersom du blir kalt inn til intervju.


•    Her finner du tips om jobbleting
•    Her finner du tips om jobbintervju
•    Her finner du tips om CV
•    Her finner du eksempel på en jobbsøknad

Hvordan skrive en god jobbsøknad?