Det finnes flere muligheter til å tjene penger ved hjelp av Twitter og dersom du er ute etter en ekstrajobb kan du for eksempel twitre for andre eller du kan bygge opp profiler. Dersom du ønsker å tjene penger på egenhånd kan du for eksempel promotere egne produkter via Twitter. I denne artikkelen finner du litt grunnleggende informasjon om mulighetene.

Spennende ekstrajobb med Twitter
Som nevnt kan du skaffe en ekstrajobb hvor du skal arbeide med andre sine profiler, twitre for andre, med mer. Det er en legitim og grei mulighet til å tjene penger på nett og du kan komme raskt i gang. Informasjon om hvordan du kan skaffe en ekstrajobb som dette finner du på denne siden hvor du også kan lese om muligheter til ekstrajobb knyttet til andre sosiale medier som Facebook og YouTube.


Troverdighet er viktig
Dersom du skal tjene penger på egenhånd er troverdighet viktig og både profil og det du formilder bør være relatert til det du skal markedsføre. Dersom du for eksempel skal promotere en spesiell parfyme vil en profil basert på miljøvern og politiske meninger være et dårlig utgangspunkt for å tjene penger på Twitter.


Både profil og det du formidler bør være relatert til de produktene eller tjenestene du skal promotere. Videre bør følgerne dine være genuint interessert i det du twittrer om. Metoder som å kjøpe Facebook-venner eller twitter-følgere er med andre ord ikke å anbefale. Det vil nemlig sjeldent føre til inntekter da dette i utgangspunktet sjeldent vil være personer med reell interesse for din profil.

Hvordan tjene penger?
Som nevnt finnes det flere muligheter til å tjene penger gjennom Twitter. Affiliate markedsføring er en av disse og dette er muligens den enkleste metoden. Men, selv om det er enkelt å komme i gang er det mye du kan gjøre for å øke mulighetene til å lykkes. Blant annet vil valg av produkter, samt hvordan du promoterer disse være avgjørende for denne muligheten til å tjene penger på internett. I denne artikkelen finner du utfyllende informasjon om denne inntektsmuligheten.

•    Hvordan skaffe en oversetter jobb?
•    Hvordan tjene penger på nett?
•    Hvordan tjene penger med YouTube?
•    Hvordan skaffe en ekstrajobb?

Markedsføring av egne produkter og/eller egen virksomhet er naturligvis en annen mulighet knyttet til Twitter og muligheten til å nå mange potensielle kunder betyr at potensialet er stort. Promotering av et merkenavn eller et bestemt tilbud er en vanlig metode, men du kan også benytte Twitter til oppfølging av kunder og annen kundeservice. Dersom du ikke har egne produkter å markedsføre er det naturligvis mulig å inngå en avtale med en eller flere aktører. Det kan være affiliate markedsføring men du kan også kontakte enkelte bedrifter og inngå eksklusive avtaler med dem.      


Bruk gjerne flere kontoer
Som nevnt er det en fordel å promotere produkter og tjenester som er relevant for profilen din. Dersom du har flere nettsteder som du ønsker å profilere bør du vurdere å opprette flere twitter-profiler. Det samme gjelder dersom du ønsker å promotere produkter som er svært forskjellige. En profil hvor du promoterer klær og sko, samt en profil hvor du promoterer finansielle tjenester er for eksempel en bedre løsning enn å promotere alt fra samme profil. Det skyldes som nevnt troverdigheten og tilliten du bør bygge opp. Grunnen til at vi stadig poengterer dette med troverdighet er rette og slett at det er svært avgjørende for muligheten til å tjene penger på Twitter? Vil du følge anbefalinger fra en person du ikke har tillit til?

Vær kreativ
Husk at sosiale medier generelt og ikke minst Twitter byr på en spesiell form for kommunikasjon. Ikke vær redd for å være kreativ. Bare i Norge er det tusenvis av mennesker som ønsker å tjene penger på internett og for å lykkes må du skille deg ut fra den store og grå massen på en positiv måte. En mulighet er å involvere dine følgere i virksomheten din. La dem designe en ny logo eller lage et nytt slagord eller en produktbeskrivelse. Bruk fantasien og forsøk lignende tiltak som er tilpasset den måten du skal tjene penger på. Legg merke til at slike tiltak ikke først og fremst er ment å skaffe direkte salg. Økt goodwill og lojale tilhengere er først og fremst målet med slike tiltak. På sikt vil naturligvis det øke muligheten til å tjene penger på nett.

Også i forhold til salg og markedsføring er kreativitet viktig. Målet bør være ikke å bli oppfatter som selger. Forsøk å bli oppfattet som en tilbyder av verdifull informasjon, hvor produktet du promoterer er en del av «totalpakken». Videre bør du bruke litt tid på å studere de som virkelig har lykkes med å tjene penger på Twitter. Hvordan promoterer de sine produkter? Hvordan fremstår de? Hvilke stil benytter de? Hva skiller den fra den går massen?

Hvordan tjene penger med Twitter?

Hvordan tjene ekstra penger på nett?

Ekstrajobb